Prags vapen och den judiska stjärnan

Det trettioåriga kriget och den svenska arméns försök att inta hela staden (svenskarna lyckades aldrig att ta sig från Lillsidan över Karlsbron till Gamla staden) lämnade sina avtryck även i Prags vapen och den Davidstjärna som kan ses på t.ex. judiska rådhuset i Gamla staden.

Prags stora vapen

Prags vapen mellan två böhmiska, dubbelsvansade lejon. Hjälmarna bär 12 flaggor för Prags stadsdelar och omgivande städer. Under vapnet en banderoll med påskriften PRAGA CAPUT REI PUBLICAE (Prag, republikens huvudstad).

Prags lilla vapen

Här kan man bättre se den öppna, gyllene stadsporten och gallret.

Den bepansrade handen med ett silversvärd har tillkommit i Prags vapen efter 1648 som en påminnelse om att Prag kunde avvärja det svenska erövringsförsöket.

Davids stjärna

Den judiska stjärnan som judarna i Prag använder som sin symbol skiljer sig från andra Davidsstjärnor genom att man i mitten kan se en svensk soldathjälm.

Även detta är en påminnelse om svenskarnas framfart år 1648 då Prags judar ställde upp vid försvar av Gamla staden och utmärkte sig framförallt som duktiga brandmän.