Petřín

Petřín är den gröna kullen i Prags centrum som alla turister ser på avstånd men få besöker. Och detta trots att det finns så många sevärdheter på Petřín och en promenad där är en välkommen omväxling till stadens larm.

Varifrån namnet Petřín kommer tvistar de lärde om än idag, en teori säger att det kan härledas till flicknamnet Petra, en annan att det kommer från Perun som är den slaviska motsvarigheten till Oden.

1. Utsiktstornet på Petřín
2. Labyrinten
3. Kalvariekapellet
4. St. Vavřineckyrka
5. Korsvägen
6. Strahovkloster
7. Staty - Jungfru Maria
8. Staty - Jan Vrchlický
9. St. Ludvík-kapell
10. Källa Petřinka
11. Staty - Kyssen
12. Linbanan - station
13. Restaurang Nebozízek
14. Staty - Ferdinand Laub
15. Fontan med pojkar
16. Staty - Jan Neruda
17. Staty - Vítězslav Novák
18. Staty - Milan R Štefánik
19. Štefániks observatorium
20. Rosenodling
21. Blomsterträdgård
22. Hungersmuren
23. Pelarsolur
24. Staty - Sälen
25. St. Michalkyrkan
26. Staty - Herkules
27. Kinský lustslott
28. Staty - Hana Kvapilová
29. Staty - Fjortonårig flicka
30. Staty - K H Mácha

3. Kalvariekapellet byggdes under barocken, 1735-37

4. St.Vavřinec-kyrka påbörjades år 1135, kanske redan år 992

5. Korsvägen minner om Jesus väg till Kalvarieberget

6. Strahovklostret kan du läsa om på en särskild sida »här

^ 13. Linbana på räls

< 11. Kyssen

13. Restaurangen Nebozízek vid linbanans mittstation har en fantastisk utsikt över Prag

30. Karel Hynek Mácha >

På våren tillhör Petřín de förälskade. Den självklara målet för deras vandring är den staty som restes till minnet av
Karel Hynek Mácha - kärlekens poet.Praginfo kommer att uppmärksamma K.H.Mácha och hans verk samt betydelsen av hans staty i Tjeckiens politiska liv med en separat presentation.

PragInfo tackar för bildmaterialet
på denna sida till www.petrin.cz

 

 

 

 
Prags "Eiffeltorn"

Prags utsiktstorn sett bakom "Hungersmuren". Foto: R Šmerda

1. Prags utsiktstorn byggdes inom ramen för Prags jubileumsutställning 1891 och det har tagit enbart fem månader att bygga tornet.

Utsiktstornet är en kopia av Eiffeltornet i förhållande 1:5. Höjden är 63,5 m och man får gå 299 trappsteg för att nå toppen som faktisk har samma höjd över havsytan som dess förlaga i Paris.

Vid fint väder kan man från utsiktstornet se hela Prag - ja, faktiskt nästan hela Tjeckien.

Utsiktstornet har nyligen genomgått en totalrenovering.

2. Spegellabyrinten byggdes samtidigt med tornet 1891.

Om man lyckas ta sig igenom (vilket är mera skojigt än svårt), får man se en kombinerad bild och installation som föreställer Pragbornas kamp mot den svenska armén på Karlsbron år 1648.

22. Hungersmuren byggdes åren 1360-1362 på befallning av kejsaren Karl IV.

Man berättar att kejsaren ville härigenom hjälpa dåtidens arbetslösa igenom en hungersperiod - ett slags AMS-arbete skulle man kalla det med dagens språkbruk. Dessutom sägs det att Karl IV brukade jobba på bygget några timmar om dagen, iklädd enkla arbetskläder.

Ingenting av detta överens-stämmer med den historiska sanningen - muren byggdes som ett försvarsverk och hungersperioden började först när bygget redan var igång.