Nationalteatern

Biljetter on-line

Över scenen på Nationalteatern kan man läsa "Národ sobě" - "Nationen åt sig själv". Teatern byggdes åren 1868-1881 för att den tjeckiska nationen skall få en scen som spelar på tjeckiska. Insamlingar gjordes bland befolkningen i hela landet och från alla dessa områden fördes till Prag grundstenar som man kan se i teaterns källare.

Nationalteatern öppnades när kronprinsen Rudolf besökta Prag i juni 1881 men redan två månader senare förstördes byggnaden av en brand. Efter ytterliggare två år kunde teatern öppnas på nytt.

Vid utsmyckningen av Nationalteatern deltog dåtidens bästa konstnärer som t.ex. Mikoláš Aleš, J. V. Myslbek, Vojtěch Hynais, Václav Brožík, Ladislav Šaloun och många andra.

Nationalteatern invigdes med Libuše av Bedřich Smetana, en opera som än idag finns på repertoaren.

 
Ur repertoaren

Bedřich Smetana: Brudköpet

Richard Wagner: Valkyrian

Antonín Dvořák: Rusalka

Bedřich Smetana: Libuše