Snus

 

Tyvärr!

I och med Tjeckiens inträde i den Europeiska Unionen
(1 maj 2004) har försäljningen av snus stoppats eftersom det är bara Sverige som har f.n. undantag från denna regel.

Tänk på det och köp all snus du behöver inför resan!