Franz Kafka

Franz Kafka
[1883-1924]

 

"Franz Kafka måste höra till de postumt föda, som Nietzsche talade om någon gång. Vid sin död 1924 var han, fastän nära 41 år gammal, knappast ett namn annat än i vänkretsen.

Kafkas världsberömmelse lät vänta på sig, tills Max Brod mot Kafkas uttryckliga förordnande att hans efterlämnade skrifter skulle brännas befordrade hans stora romaner till trycket.

De väckte stort uppseende och översattes i rask följd till ett flertal språk. En sannskyldig kafkakult uppstod.

Den lugnsiktige tyskjudiske tjänstemannen vid en försäkringsanstalt i Prag blev med ens en av 1900-talets litterära förgrundsfigurer".

Karl Vennberg

Franz Kafka, 1917

 

Romaner:
Processen [1925]
Slottet [1926]
Amerika [1927]

Läs här novellen:

En svältkonstnär

Franz Kafka som gymnasiestudent

Teckningar ur Kafkas Dagbok

 

 
Kafka om Prag

"Prag släpper inte taget. Inte om oss båda. Denna lilla mor har klor. Under sådana omständigheter måste man underkasta sig eller -. Om vi satte staden i brand på två ställen, på Vyšehrad och på Hradčany, då vore det möjligt för oss att komma loss. Du kan väl tänka på saken, fram till karnevalen."

Ur ett brev till vännen Oskar Pollak, 1902