Comenius - Jan Amos Komenský

Johannes Amos Comenius
[1592-1670]

Orbis Sensualium Pictus

Orbis Pictus

Comenius är grundaren av den moderna pedagogiken och begreppet "folkskolan". Han förespråkade realistiska undervisningsmetoder och en skola - även för flickor - fylld av "ljus och glädje".

Sina idéer om språkundervisningen uttryckte han genom att utge den första moderna läroboken "Orbis Sensualium Pictus".

Denna bok fick en oerhörd spridning och 1642 bjöd Louis de Geer Comenius till Sverige för att framlägga sina tankar för Axel Oxienstierna. Orbis Pictus trycktes på svenska i två upplagor.