Tycho Brahe

Tycho Brahe
[1546-1601]

Uraniborg
på Ven

Tycho Brahes gravsten
i Týnkyrkan i Prag

Tycho Brahe

Rudolf II

Efter en brytning med Kristian IV lämnade astronomen Tycho Brahe 1597 sina observatorier Uraniborg och Stjärneborg på Ven och flydde med sina instrument ur landet. 1599 kallades han av Rudolf II till kejserlig astronom i Prag där han vistades fram till sin död 1601.

Tycho Brahe ligger begraven i Týnkyrkan på Gamla Stads torg.