Albrecht von Wallenstein

Den tjeckiske adelsmannen
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna är i Sverige mera känd under det tyska namnet Albrecht von Wallenstein.

Foto © Herbert Heissler, www.pamatky.com

Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí, Lillsidan

Genom ett skickligt manövrerande under det trettioåriga kriget steg Albrecht Valdštejn snabbt i graderna och samlade på sig både titlar och förmögenheter som konfiskerades från den tjeckiska protestantiska adeln efter slaget på Vita Berget 1620.

Som architekt anställde Valdstejn 1623 italienaren Andrea Spenza med det uttalade önskemålet att palatset skulle inte enbart överskugga alla andra palats i Prag utan tävla i storlek och skönhet med självaste Pragborgen.

Så småningom blev Valdštejns strävanden efter en egen maktposition för mycket även för kejsaren Ferdinand II som lät några officerare mörda Valdštejn 1634 i Cheb.

Idag används palatset av den tjeckiska senaten men turister kan besöka Stora salen, Riddarsalen, Förmaket, Audienssalen och den Mytologiska gången.

Wallensteinträdgården