Sokol

Miroslav Tyrš

Organisationen Sokol (Falk) grundades 1862 i Prag av Miroslav Tyrš och Jindřich Fügner, för att bygga upp kropp och själ.

Rörelsen vände sig både mot kvinnor och män och fick en stor genomslagskraft i flera slaviska länder som Polen, Slovenien, Kroatien, Serbien, Ukraina, Makedonien och Ryssland.

I dessa länder blev Sokol en föregångare till Scoutrörelsen.

Sokol - vapen

(Sokol betyder Falk)

Sokol - äldre banér

Även om organisationen skulle vara opolitisk, spelade Sokol en betydande roll i oppositionen mot det Habsburgska imperiet.

Medlemmarna i Sokol bar t.ex. en uniform som starkt påminde om den som burits av den italienska frihetsrörelsen som leddes av Giuseppe Garibaldi.

Varje år träffades Sokolerna vid en "Slet", dvs "Ihopflyggning" för att delta i gemensamma uppvisningar i gymnastik och andra idrottsgrenar.

 

Slet 1901 -"bock" kallas på tjeckiska "häst", här bokstavligen

Jindřich Fügner

Vykortet visar tjeckernas och Sokolernas inställning till det Habsburgska imperiet - en Sokol i den typiska uniformen genomborrar med sitt svärd den dubbelhövdade örnen, symbolen för Österrike-Ungern.

Sokolerna förbjöds av nazisterna och medlemmarna förföljdes både under andra världskriget och senare under kommunisternas diktatur.

PS Sokolrörelsen influerades av den svenske gymnastikrörelsens fader Per Henrik Ling, som ett exempel kan nämnas att "plint" kallas på tjeckiska "den svenska kistan".