Münchenavtalet - Förräderiet i München

"Fred i vår tid!"

Premiärminister Neville Chamberlein återvänder från München till England med ett värdelöst papper. Utanför 10 Downing street viftar han med avtalet och säger till de samlade folkmassorna:

"My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honour. I believe it is peace for our time...
Go home and get a nice quiet sleep."

Sex månader senare startade Hitler det andra världskriget.

"Om oss utan oss"

Bakom Münchenavtalet av den 29 september 1938 låg västmakternas förhoppning att eftergivenhet gentemot Hitler kommer att säkra fred i Europa. Därför tvingades Tjeckoslovakien av sina allierade att avstå Sudetenland som bildar ett gränsområde mot Tyskland.

Mötet anordnades av den italienske diktatorn Benito Mussolini för Hitlers räkning. Västmakerna representerades på mötet av den engelske premiärministern N. Chamberlein och den franske premiärministern E. Daladier.

Ingen representant för Tjeckoslovakien fick delta i mötet. Därför betecknas i Tjeckien detta möte ofta med orden "Om oss utan oss".

Tjeckoslovakien fick avstå 28 680 km² med 3.751 byar i vilka bodde 3.576.719 invånare, av dessa 738.502 tjecker - som omedelbart deporterades av tyskarna.

Men i Sudetenområdet fanns framförallt Tjeckoslovakiens försvarssystem av bestyckade bunkrar - Englands och Frankrikes förräderi gjorde landet försvarslös gentemot den tyska armén som strax därefter ockuperade hela Tjeckien och skapade Protektorat Böhmen und Mähren.

Winston Churchill

Winston Churchills ord till Neville Chamberlein när han återvände från München:

”Du hade att välja mellan krig och vanära. Du valde vanära och du kommer att få krig!”

Neville Chamberlein i vänskapligt samspråk med Adolf Hitler

Sudetentyskarna avlägsnar tjeckiska gränsbommar