Tomáš Garrigue Masaryk

T.G.Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk [1850-1937] blev 1918 Tjeckoslovakiens förste president.

Masaryk föddes i en arbetarfamilj nära den slovakiska gränsen. Han studerade filosofi och sociologi vid universitetet i Wien där han också blev docent på sin avhandling om självmord.

1882 kallades han till en professur i filosofi och sociologi vid universitetet i Prag.

Tjeckiens kungar och presidenter

1914 går Masaryk i exil för att organisera kampen mot den habsburgska, Österrikisk-Ungerska monarkin. 1916 grundar han i Paris tillsammans med E.Beneš och M.R.Štefánik det Tjeckoslovakiska nationalrådet som 1918 omvandlas till Tjeckoslovakiens provisoriska regering.

1918 reser Masaryk över Sibirien och Japan till USA för att där för president Wilson förklara det tjeckoslovakiska frihetsprogrammet. 18 oktober 1918 proklamerar han i USA Tjeckoslovakiens oavhängighet genom den s.k. Washingtondeklarationen.

Masarykstatyn vid ingången till Pragborgen

Den 28 oktober 1918 proklameras Tjeckoslovakiens oavhängighet i Prag och Masaryk väljs i november samma år av Nationalförsamlingen till republikens förste president.

T.G.Masaryk omvaldes till president 1920, 1927 och 1934. 1935 abdikerade han av hälsoskäl, till hans efterträdare utsågs Eduard Beneš.