Jan Hus

Mäster Jan Hus bränns på bål i Konstanz 1415

Prästen och reformatorn Jan Hus [ca 1370-1415] utnämndes år 1402 till predikant i Betlehemskyrkan, senare blev han även rektor för Karls universitet i Prag.

Jan Hus monumentet på Gamla Stads torg
Ladislav Šaloun, 1915

Efter flera skarpa uttalanden mot påvens avlatsbrev och stark kritik av den katolska kyrkans förfall kallades Jan Hus av påven till Konstanz i södra Tyskland. Han fick fri lejd för att inställa sig till påvens domstol men greps vid ankomsten, förklarades för kättare och brändes på bål den 6 juli 1415.

Fyra år senare, år 1419, störtades rådhuset av en upprättad folkmassa som kastade ut de katolska rådsmännen genom fönstret. Det var en startsignal för de husitiska krigen som pågick fram till år 1434.

Husiterna

Mäster Jan Hus dödsdag, den 6 juli 1415, firas i Tjeckien som allmän helgdag.