Prags historia

efter 870

Pragborgen grundas

efter 926

S:t Víts rotunda på Pragborgen grundas

900-talet

Borgen Vyšehrad grundas på andra sidan Moldau

965

Första vittnesmålet om Prag av köpmannen Ibrahim Ibn Jacob

973

Prag blir biskopsdöme

1085

Prag upphöjs till Kunglig stad - sätet för den första tjeckiska kungen Vratislav I

1172

Bygget av den andra äldsta stenbron i centrala Europa - Judithbron - avslutas

efter 1230

Gamla Staden grundas

1257

Lillsidan grundas

kring 1320

Pragborgen byggs ut

1338

Grundas Gamla Stans rådhus - staden får allt större betydelse

1344

Prags biskopsdöme upphöjs till Ärkebiskopsdöme

1346 - 1378

Karl IV:s regeringstid - Prag blir huvudstaden för det Tjeckiska konungariket och det Romerska kejsarriket

1348

Karlsuniversiteten - den första universiteten i centrala Europa - grundas. Den Nya Staden grundas

1583 - 1611

Kejsare Rudolf II blir Tjeckiens konung och väljer Prag till sitt säte. Prag blir centrum för kejsardömets sociala och kulturella liv

1784

Fyra hitintills självständiga stadsdelar - Hradcany, Lillsidan, Gamla Staden och Nya Staden - slås samman

1945

Prags uppror mot den tyska ockupationsmakten, den sovjetiska armén befriar staden