Václav Havel
Václav Havel
- från dissident till president

Václav Havel, författare och dramatiker, en av de första talesmän för Charta 77, den ledande personligheten under de politiska förändringarna i Tjeckien 1989, Tjeckoslovakiens siste president och Tjeckiens förste president föddes i Prag den 5 oktober 1936.

Författare och dramatiker

Václav Havel arbetade i början av 1960-talet som teatertekniker och studerade samtidigt teaterdramaturgi vid AMU [motsvarighet till DI].

Havel publicerade tidigt texter i olika litterära tidskrifter. 1963 har hans teaterpjäs Trädgårdsfesten premiär i den lilla teatern Na Zábradlí i Prag.

Trädgårdsfesten var en av de första texterna som förebådade den medborgarrörelse som resulterade 1968 i den s.k. Pragvåren.

Havel blir vid denna tid även ordförande i Klubben för oavhängiga författare.

Charta 77

I augusti 1968 ockuperas Tjeckoslovakien av Warszawapaktens arméer. Havel skriver 1975 ett öppet brev till president Husák och 1977 blir han en av ledarna och talesmän för medborgarrörelsen Charta 77.

Havel förföljdes för sina åsikter av den kommunistiska regimen och fängslades tre gånger - Václav Havel tillbringade sammanlagt fem år i fängelse.

Tjeckoslovakiens president

1989 kollapsar den kommunistiska regimen och Havel blir en av ledarna för organisationen Medborgarforum [OF]. 29 november 1989 kandiderar han i valrörelsen och väljs till Tjeckoslovakiens president.

I sitt installationstal lovar han att föra landet mot fria val vilket han uppfyller redan nästa år, 1990.

Den 5 juli 1990 väljer det nya parlamentet ånyo Václav Havel till presidentfunktionen.

Tjeckiens president

Den växande klyftan mellan de tjeckiska och slovakiska politikernas uppfattning om hur den tjeckoslovakiska federation skall styras ledde till ett förslag om delning av Tjeckoslovakien.

Václav Havel avgår 1992 i protest mot att Tjeckoslovakien delas i två stater. Han drar sig tillbaka men blir återigen föreslagen som kandidat till presidentposten.

Den 26 januari 1993 blir han utsett till den Tjeckiska republikens förste president.

[Tjeckoslovakien delades i den Tjeckiska republiken och den Slovakiska republiken den 1 januari 1993].

Författare och dramatiker

Den 2 februari 2003 avslutades Václav Havels andra presidentperiod och han drar sig tillbaka från det politiska livet.

Václav Havel planerar att återuppta sitt yrke som författare och dramatiker.

Från Hrádecek till Hrad, en sista gång

Den 18 december 2011 avled Václav Havel på sitt sommarställe Hrádecek (lilla borgen). Tusentals människor följde Václav Havel på hans sista resa till Hrad (Pragborgen) för en statsbegravning.

(Václav Havel - från Hrádecek till Hrad skanderade demonstranter 1989 innan Havel utsågs till president).

Olof Palmepriset

1989 belönades Václav Havel med »Palmepriset för "hans konsekventa och modiga insatser för sanning och demokrati. Havel är i dag en samlande gestalt i kampen för mänskliga rättigheter - inte bara i sitt eget land. Trots att hans övertygelse medfört upprepade fängelsevistelser är hans humanistiska livssyn obruten och genom sin litterära gärning verkar han inspirerande för oss alla." 

 

 
Litterär verksamhet

Teaterstycken

1960 Familjeafton
1963 Trädgårdsfesten
1965 Meddelande
1968 Försvårad koncentrationsmöjlighet
1968 Skyddsängeln
1968 En fjäril på antennen
1971 De sammansvurna
1972 Tiggaroperan
1975 Audiens
1975 Vernissage
1976 Fjällhotellet
1978 Protest
1983 Misstaget
1984 Largo desolato
1985 Frestelsen
1987 Sanering
1988 I morgon sätter vi igång
2008 Lämnande
2011 Lämnande (film i regi av Václav Havel)

 

Viktiga politiska skrifter

1975 Ett brev till Gustav Husák
1978 De maktlösas makt
1984 Politik och samvete
1985 Återhållsamhetens anatomi
1986 Tacktal för Erasmuspriset
1986 Om meningen med Charta 77
1987 En händelse och totaliteten
1989 Ett ord om ordet

 

Böcker

1964 Antikoder
1966 Protokoller
1983 Brev till Olga
1984 För människans identitet
1986 Fjärrförhör
1989 I skilda riktningar
1990 Tal
1990 Largo desolato, Frestelsen, Saneringen
1990 De maktlösas makt
1991 Sommartankar
1991 Teaterstycken (1963 - 1988)
1992 Ärade medborgare
1994 Václav Havel 92 & 93
1995 Václav Havel '94
1996 Václav Havel '95
1997 Václav Havel '96
1998 Václav Havel '97
1999 Václav Havel: Skrifter

 

1. Dikter/Antikoder
2. Teaterstycken
3. Essäer och andra texter från åren 1953-69
4. Essäer och andra texter från åren 1970-89/Fjärrförhör
5. Brev till Olga
6. Tal 1990-92/Sommartankar
7. Tal och andra texter från åren 1993-99